سايت تبديل کننده آنلاين فايل هاي نوشتاري،صوتي،عکس ها و ويدئوبا استفاده از اين سايت مي توانيد فايل هاي نوشتاري، صوتي، عکس ها و ويدئوهاي خودتان را به فرمت دلخواه تان تبديل کنيد. ابتدا بايد فايل مورد نظرتان را به سايت ارسال کنيد. اين کار به دو طريق انجام مي گيرد:


 http://www.online-convert.com


1– فايل را بر روي سايت آپلود کنيد. بدين ترتيب فايل به طور مستقيم از سيستم شما بر روي سايت بارگذاري مي شود.


2 – آدرس فايل بر روي اينترنت را در محل مربوط به URL وارد کنيد و اين سايت به صورت خودکار فايل را دريافت مي کند.


همچنين جزئيات هر فرمت خاص نيز قابل تغيير است. به عنوان مثال براي تبديل فايل صوتي AMR به MP3، مي توان مواردي مانند Bit rate، فرکانس و مونو يا استريو بودن فايل خروجي را نيز تعيين کرد.


در نهايت پس از بارگذاري فايل و تعيين تنظيمات آن، مي توانيد فايل را تبديل کنيد. پس از تبديل فايل، يک لينک مستقيم جهت دانلود فايل در اختيار شما قرار مي گيرد که حاوي فايل تبديل شده است...


مطمئناً با کمي گشت زدن در اين سايت، کاربرد هاي بيشتري و بهتري براي آن خواهيد يافت...


مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها